Vier Vlaamse Volksliederen voor bariton en pianokwartet

Home | Vier Vlaamse Volksliederen voor bariton en pianokwartet

Vier Vlaamse Volksliederen voor bariton en pianokwartet (1997)   niet uitgegeven

De mogelijkheden van een bezetting voor drie strijkinstrumenten en piano tegenover de baritonsolo zijn in deze zettingen benut met het oog op een kleurrijke presentatie. De bewerkingen van het tweede en het vierde lied zijn strofisch, de andere twee werden doorgecomponeerd.