Vier Stücke für Klarinette und Orchester

Home | Vier Stücke für Klarinette und Orchester

Vier Stücke für Klarinette und Orchester (2003)   niet uitgegeven

In 1913 componeerde Alban Berg Vier Stücke für Klarinette und Klavier, Opus 5. De voor Berg zo typerende dramatische melodiek is in deze stukken samengeperst binnen de compacte ruimte van aforismen. Elke tendens naar muzikale expansie wordt ondermijnd door allerlei repeterende patronen, waarmee a.h.w. barrières worden opgeworpen tegen elke te sterke thematische drang naar ontwikkeling. Ter verkrijging van een optimale zeggingskracht van deze vier klankminiaturen verlangt de componist uitdrukkelijk van de uitvoerenden ruime pauzes in acht te nemen tussen de opeenvolgende delen.

Op verzoek van de klarinettiste Yfynke Hoogeveen orkestreerde ik in 2003 dit werk. Ik heb gekozen voor een minder grote orkestbezetting dan de componist hanteerde bij zijn voorafgaand opusnummer: Fünf Orchester-Lieder nach Ansichtkartentexten von peter Altenberg, Opus 4. De belangrijkste reden voor deze keuze is het verschil in dynamisch profiel tussen de beide werken.