Un wa e loo

Home | Un wa e loo

Un wa e loo  (2001)   uitgave Intrada, Heerenveen

In 1997 gaf ik les aan Felix Nassi uit Benin, West-Afrika, naar Nederland gekomen om hier koordirectie te studeren. Al gauw werd me duidelijk dat Felix op zoek was naar informatie die hem van pas kon komen bij het bewerken van traditionele muziek uit zijn land voor meerstemmige koorzang. In de loop van de jaren die volgden hielp ik hem transcripties te maken van de tientallen op geluidsband vastgelegde liederen uit allerlei streken van Benin. Ook kwam ik er toe dit interessante materiaal te bewerken voor meerstemmig koor. In september 2000 ging ik met een bundel koorzettingen naar Cotonou voor het geven van workshops aan een groep koorleiders. Zoals ik kon verwachten, waren voor mij de leerzaamste momenten die, waarop ik geconfronteerd werd met het ritmegevoel van de Afrikanen. Omgekeerd was ik aangenaam verrast toen duidelijk werd hoe vanzelfsprekend deze koorleiders hun pentatone muziektraditie met de ideeën van Ina Lohr inzake modaliteit wisten te benaderen.

Thuisgekomen maakte ik een selectie van 9 koorzettingen en 3 instrumentale stukken gereed voor een aaneengesloten uitvoering met 8 instrumentalisten. In de partituur is naast een volledig uitgeschreven slagwerkpartij een tweede slagwerkpartij opgenomen, bestaande uit een aantal ritmische figuren die binnen de geboden grenzen in een vrije afwisseling kan worden uitgevoerd. Het polyritmisch effect van het samengaan van deze twee partijen komt overeen met wat te horen is bij het musiceren volgens de West-Afrikaanse en Centraal-Afrikaanse muziektraditie.

Zie ook toelichting bij Suite Africaine.