Tohàn Benéétòn

Home | Tohàn Benéétòn

De nationale hymne van de West-Afrikaanse republiek Bénin werd gecomponeerd door Hùngán de Innocent Kagbotemi. Na een gebruikelijke aanhef door de voorzanger volgt het door alle aanwezigen gezongen refrein, rijk aan kwart- en tertsintervallen, waarna zes doorgecomponeerde strofen hiermee steeds alterneren. De pentatone melodie is gebouwd op de kerntonen van de dorische modus. Zoals in de muziektraditie van het land gebruikelijk wordt de melodie polyritmisch begeleid, in dit geval met het agbaja-ritme, waarbij de 12/8 maat wordt ingedeeld in 2-3-2-2-3 eenheden.

In het arrangement voor sopraan, alt, tenor, begeleid door fluit, piano, bass en percussie, heb ik de modale schrijfwijze gehanteerd die ik bij de talloze arrangementen van traditionele liederen van het land steeds hanteer. Dat houdt o.m. in dat chromatiek wordt vermeden en de samenklanken het resultaat zijn van een primair lineair uitgewerkte schrijfwijze.