Twee Kerstliederen

Home | Twee Kerstliederen

Twee Kerstliederen (1965/1967)   uitgave Intrada, Heerenveen

Kerstleis is de Middeleeuwse benaming voor de vele kerstliederen eindigend op de liturgische aanroep Kyrie eleys. De eerste en de derde strofe vertellen het traditionele kerstverhaal. In de tweede en de vierde strofe betrekt de dichter de kerstboodschap op het heden. De muzikale vormgeving volgt de poëtische tegenstelling. De oneven strofen zijn uitgewerkt als een traditioneel kerstlied in een volkse toon, terwijl de even strofen hiermee contrasteren met organum-achtige koorklanken boven een lang aangehouden orgelpunt op de dominant.

In het 15de eeuws kerstlied Een kint gheboren in bethlehem wordt het kerstverhaal in acht strofen verteld in de volkstaal. Elke strofe wordt afgesloten met de zinsnede in het latijn Amor, quam dulcis est amor. Acht verschillende koorzettingen vormen een doorgecomponeerd geheel, waarbij de muzikale vormgeving meer dan eens verwijst naar de inhoud van de tekst.