Psalm 97

Home | Psalm 97

Psalm 97 (1961)   niet uitgegeven

De thematiek, direct ontstaan vanuit het versritme, beheerst het hele werk. Aanvankelijk als een instrumentale aankondiging van het appel in versregels als Zingt een nieuw lied en Speelt op trompet en bazuin. Later als reminiscentie temidden van nieuwe muzikale frasen. Uiteindelijk in contrapuntische vervlechtingen in een groots opgezet coda. Tegen de kleurrijke orkestrale klank levert het 3-stemmig mannenkoor ook vaak contrapuntisch tegenspel door elkaar imiterende stemmen. Het werk voor grote symfonische bezetting heb ik met het oog op een grotere kans van volgende uitvoeringen opnieuw georkestreerd voor kleinere bezetting.