Psalm 127

Home | Psalm 127

Psalm 127 (1962)   niet uitgegeven
Een kort motet over de twee eerste versregels van de psalm Wanneer Jahweh het huis niet bouwt. De strenge dubbelcanon tussen vrouwen- en mannenstemmen culmineert bij de versregel Gij eet dan het brood in uw zweet in een homofone passage vol scherpe dissonanten. Mild klinkt de dubbelcanon van de slotfrase bij de woorden Maar dien hij leefheeft, geeft hij het ook in de slaap.