Missa brevis

Home | Missa brevis

Missa Brevis (1975)   uitgave Donemus, Amsterdam

De vier delen van het Ordinarium zijn gecomponeerd vanuit een symmetrisch opgebouwde atonale toonorganisatie. Bij de vocale uitwerking is de zingbaarheid niet uit het oog verloren. Hoewel het werk a cappella goed uitvoerbaar is, voegt een uitvoering met 6 blazers een plechtige dimensie toe aan het werk.