Cry out your joy

Home | Cry out your joy

Cry out your joy (1963)   niet uitgegeven

De tekst vol uitersten in opeenvolgende versregels vraagt om muzikale tegenstellingen die meteen duidelijk zijn. De steeds terugkerende versregel Tomorrow comes soon enough gaat werken als een refrein ook al is de muziek doorgecomponeerd. Een soepel bewegend ritme in een voortdurende maatwisseling zijn kenmerkend voor dit a cappella koorwerk.