Speel de balalaika

Home | Speel de balalaika

Speel de balalaika (1972/1999/2018)   uitgave Intrada, Heerenveen

In 1972 verscheen bij uitgeverij Zwijsen te Tilburg de eerste druk van dit liedboek met 25 liederen en canons van Europese bodem, in het Nederlands hertaald voor gebruik in het basisonderwijs door Frans Bertens. Om het zingen aantrekkelijker te maken werd naast het liedboek een speelboek uitgegeven, waarin voor elk lied een passende instrumentale begeleiding werd opgenomen, uitvoerbaar door de leerlingen zelf. Door eenvoudige begeleidingsformules te verdelen over een musicerende groep is het mogelijk gebleken dat instrumentaal niet geschoolde leerlingen hun eigen zingen zelf begeleiden. Als enige voorwaarde geldt een deskundige leiding van een inspirerende leerkracht.

De laatste jaren groeit de belangstelling voor kinderkoorzang. Steeds meer jeugdige zangers leren met gezond stemgebruik te musiceren in koorverband. Met deze verrassende ontwikkeling groeit de vraag naar geschikt liedrepertoire. Daarom verscheen in 2002 bij Intrada Music te Heerenveen een vernieuwde uitgave van Speel de balalaika, waarbij naast de oorspronkelijke speelstukjes nieuwe pianobegeleidingen werden gepubliceerd in een pianoboek.

Geïnspireerd door het plezier waarmee kinderen hun leesvaardigheid en stemscholing benutten bij het zingen in koorverband, werden in 2018 bij de meeste liederen een of twee tegenstemmen bedacht met handhaving van de eerder gepubliceerde pianobegeleidingen. Dit koorboek, eveneens uitgegeven bij Intrada Music te Heerenveen, is bedoeld voor kinderkoren die de uitdaging van het zingen in onafhankelijk van elkaar bewegende stemmen overtuigend waar kunnen maken. Het koorboek werd opgedragen aan het jeugdkoor van de koorschool van kunstencentrum Het Kielzog te Hoogezand-Sappemeer o.l.v. Wim van de Laar.