Six folksongs of love

Home | Six folksongs of love

Six folksongs of love (2014) voor 4-stemmig gemengd koor a cappella, uitgave Intrada, Heerenveen

1. As I went out one May morning (England, Somerset)
2. Se Amor mai da vu se vede (Italy, Venice)
3. Daar was een sneeuwwit vogeltje (Belgium, Flanders)
4. Nique nac no muse (France, Normandie)
5. Es taget vor dem Walde (Germany, 16th century)
6. Lo mal de l’amor (Spain, Catalonia)

Liefde is een geliefd thema in volksmuziek. In de loop der eeuwen werd dit dankbare onderwerp steeds weer op andere wijze bezongen. Veel oude volksliederen verhalen over een jongeling die al dan niet toevallig een aardig meisje ontmoet, dat hem niet meteen afwijst. In deze bundel is dit het geval bij het Engelse en het Duitse lied. Het Vlaamse lied vertelt over het vogeltje dat als postbode wordt ingeschakeld om het aanzoek van de jongeman naar het meisje over te brengen. In het Franse lied wordt het meisje voor verschillende uitjes uitgenodigd, terwijl de zanger speels verwijst naar het spel met de doedelzak. In het Spaanse lied lijkt het meisje uiteindelijk doof voor de serenade van haar minnaar. En het Italiaanse lied waarschuwt het jonge volk schalks voor de listen van cupido.

Ook de zes melodieën vertonen de kenmerken  van de tijd van ontstaan. De oude volksliederen bewegen zich in een soepel ritme en in modale toonruimten. De nieuwere bij voorkeur in een dansant ritme en in toonsoorten die sinds de Barok in zwang kwamen in Europa. De drie oude melodieën leenden zich uitstekend voor polyfone zettingen, terwijl de dansante liederen van latere datum zich gemakkelijk voegden naar een meer homofone behandeling.

Met het oog op een prettige opeenvolging van de zes liederen bij een integrale uitvoering is gezorgd voor afwisseling tussen de polyfone en homofone zettingen. Verder is rekening gehouden met tonale verwantschappen tussen de opeenvolgende liederen.