Royal Ark Music

Home | Royal Ark Music

Royal Ark Music (2010)   niet uitgegeven

De viering van het 25-jarig bestaan van de vrijmetselaarsloge van Royal Ark Mariner in 2010 was de aanleiding voor het componeren van deze suite voor orgel. Het thematisch materiaal is ontleend aan twee hymnen die in deze loge bij de opening en de sluiting van samenkomsten worden gezongen.

Karakteristiek voor de melodie van de Opening Hymn is een voortdurend op- en neergaande beweging van tonen in een rijke afwisseling aan intervallen. Daardoor krijgt het lied een uitgesproken eigenzinnige signatuur. In de Toccata worden korte motieven uit dit lied ontwikkeld in speelse formules vol ritmische verschuivingen en melodische spiegelingen. Het hoofdthema van de Fugue poneert meteen de openingsfrase van het lied in twee scherp gescheiden motieven, waarna een dalende formule met veel verwijzingen naar het lied de gedachte afrondt.

De Final Hymn leverde het muzikale materiaal voor de twee volgende delen. De sobere 16de eeuwse melodie pendelt met weinig markante contouren naar de slottoon in een regelmatige afwisseling van vier snelle en vier langzame tonen. Twee van de vier groepen van snelle tonen leverden de motieven van de Prelude, terwijl de melodie als geheel uitgangspunt vormt voor Theme & Variations.