Psalmen 49 en 50 voor 4-stemmig gemengd koor

Home | Psalmen 49 en 50 voor 4-stemmig gemengd koor

Psalmen 49 en 50 (2011)   te downloaden via de website clemens500.be

Psalm 49 opent in een 4-stemmige zetting met in de alt het volkslied dat Clemens non Papa als c.f. gebruikte voor zijn 49-ste psalm van de Souterliedekens. De koorversie van de eerste strofe is de synthese van de 3-stemmige en de 2-stemmige zetting van de volgende twee strofen. Omdat de partijen van de eerste strofe in de volgende twee strofen in de subdominant worden uitgevoerd, ontstond de mogelijkheid de c.f. in drie verschillende stemmen te laten klinken. Deze afwisseling en de verandering van toonsoort en klankdichtheid dragen bij aan een effectief contrast.

Psalm 50 is een 4-stemmige zetting van het door Clemens gebruikte volkslied met de c.f. in de tenor. Deze psalm blijft beperkt tot één strofe. Desgewenst kan een 2-stemmige versie door alt en tenor alternerend met de 4-stemmige worden uitgevoerd. Deze 2-stemmige versie een kwart hoger getransponeerd naar sopraan en alt, of een kwint lager naar tenor en bas voldoet ook als alternatief.