Promvariaties

Home | Promvariaties

Promvariaties (1978)   uitgave Donemus, Amsterdam

De opdrachtgever had de formule van The last night of the Proms in gedachte, waarmee een week vol Nederlandse muziek in de Oosterpoort te Groningen zou worden afgesloten. Daarom werd besloten een lied, geschikt voor community singing als uitgangspunt te nemen.

In de Introductie klinkt een eerste versie van The British Grenadiers tegen een buitelend ritmisch contrapunt in het orkest. Dan volgt een sobere instrumentale zetting van het lied waarna het publiek gelegenheid krijgt drie coupletten van een gelegenheidstekst te zingen. Het orkest speelt vervolgens tien variaties over dit thema. De breed uitgewerkte fuga aan het slot biedt weer gelegenheid voor community singing.