Prelude, Fuga en Fantasie

Home | Prelude, Fuga en Fantasie

Op 18 maart 2023 werd in de Hervormde kerk van Peize het negende lustrum gevierd van de vrijmetselaarsloge “In Tenebris Lux”. Voor die gelegenheid componeerde ik Prelude, Fuga en Fantasie en gaf daarvan de eerste uitvoering op het fraaie orgel dat in 1631 werd gebouwd door de Groningse orgelbouwer Anthonie Verbeeck en dat in 1696 werd uitgebreid met een vrij pedaal door de Duitse orgelbouwer Arp Schnitger en in 1755 met een nieuw rugpositief door de Groningse orgelbouwer Alb. Anthoni Hinsz. De thematiek voor de Prelude, Fuga en Fantasie werd ontleend aan een lied dat bij rituele samenkomsten in genoemde loge wordt gezongen.