Op reis

Home | Op reis

Op reis met twee maal 24 stukjes voor een jonge pianist (2018) niet uitgegeven

In twee bundeltjes met elk 24 voordrachtstukjes voor piano maakt de jonge pianist kennis met de muzikale folklore uit allerlei landen binnen en buiten Europa. Elk van de 48 stukjes is gebaseerd op een traditioneel volkslied. Bij het arrangeren van de gegeven melodieën is er bewust naar gestreefd clichématig gebruik van akkoorden te vermijden. Afwisseling tussen een- en meerstemmige momenten en waar gewenst modale toonzettingen scheppen voldoende ruimte voor het herkennen van de karakteristieke lokale stijlen.

Als de oorspronkelijke melodie een grotere ambitus heeft dan 5 tonen is er meestal naar gestreefd deze zo over de beide handen te  verdelen dat deze niet verplaatst hoeven te worden naar andere toetsen. Toch is het gewenst dat de jonge pianist al enige vaardigheid heeft in het verplaatsen van de handen naar een andere groep toetsen in de loop van het stukje. Met het oog daarop is de vingerzetting steeds met zorg uitgekozen.