Koor a capella

Home | Koor a capella

Psalm 127
Cry out your joy
Zang en Tegenzang
Twee Kerstliederen
Missa brevis
Un wa e loo
Psalmen 49 en 50
Nel fuggir del tempo
Six folksongs of love
Four alternative madrigals
Four Spirituals


     Psalm 127 (1962) voor 4-st. gemengd koor a cappella op Nederlandse tekst van de Petrus Canisius Vereniging.
Eerste uitvoering in juni 1962 door de koorklas van het Brabants Conservatorium.

Niet uitgegeven.
Tijdsduur: ca. 2 min.
Zie ook toelichting


Cry out your joy (1963) voor 4-st. gemengd koor a cappella op tekst van Philip Nasta.

Niet uitgegeven.
Tijdsduur: ca. 3 min.
Zie ook toelichting


Bijdrage aan de serie Zang en Tegenzang (1967),
diverse koorzettingen van geestelijke liederen met Nederlandse tekst voor liturgisch gebruik:

1. Rorate coeli (tekst: Willem Barnard)
2. Het was een maged uitverkoren (tekst: traditioneel)
3. Van de uittocht (tekst: Willem Barnard)
4. O God die boven wolken troont (tekst: Thom Naastepad)
5. Komt nu met zang (tekst: Interkerkelijke Stichting)
6. Christus de Heer is opgestaan (tekst: traditioneel)

Van elk lied een of meer zettingen voor 4-st. gemengd koor, 3-st. gemengd koor, 3-st. mannenkoor, 2-st. vrouwenkoor en verder orgelvoorspelen.

Uitgave: Annie Bank, Amsterdam 1967.
Zie ook toelichting


Twee Kerstliederen (1965/1967) voor 4-st. gemengd koor a cappella:

1. Kerstleis (tekst: Anton van Duinkerken)
2. Een kint gheboren in Bethlehem (teksten melodie 15de eeuw)

Eerste uitvoering in 1967 door het koor Cantecleer van de Pedagogische Akademies te Tilburg o.l.v. de componist.
Een CD-opname, uitgebracht in de serie Muziek in de Sint-Janskathedraal VI  (2001), bevat een uitvoering van beide liederen door de Schola Cantorum van de Sint Jan te ‘s-Hertogenbosch o.l.v. Jeroen Felix.

Uitgave: Intrada, Heerenveen 2015
Tijdsduur: resp. ca. 3 min., 2.30 min.
Zie ook toelichting


Missa brevis (1975) voor 4-8 st. gemengd koor a cappella of met 6 blaasinstrumenten (2ob ci 3fg) op Latijnse liturgische teksten.

Eerste uitvoering in februari 1975 door het Tilburgs Vocaal Ensemble o.l.v. de componist.

Uitgave: Donemus, Amsterdam 1981.
Tijdsduur: ca. 8 min.
Zie ook toelichting


Un wa e loo (2000),

een 40 tal zettingen van liedtranscripties met teksten in de Soedantaal uit Benin (West-Afrika) voor gelijke en ongelijke stemmen, met en zonder pianobegeleiding. Een deel van deze zettingen werd in september 2000 aan de praktijk getoetst tijdens workshops te Cotonou, Benin.

Uitgave: Intrada Heerenveen 2002
Tijdsduur: ca. 50 min.
Zie ook toelichting

______________________________________________________________________________________

Psalmen 49 en 50 (2011) voor 4-st. gemengd koor a cappella op cantus firmi uit de Souterliedekens in het kader van 500 jaar Clemens non Papa.

1. Deus Deorum
2. Miserere mei Deus

Te downloaden via de website www.clemens500.be
Tijdsduur: ca. 4 min.
Zie ook toelichting

______________________________________________________________________________________

Nel fuggir del tempo (2012), acht gedichten van Michelangelo voor 5-st. gemengd koor, met elkaar verbonden door korte tussenspelen voor  gitaar.

1.   Chiunche nasce
2.   Interludio
3.   Colui che fece
4.   Interludio
5.   Fuggite, amanti, Amor
6.   Molto diletta
7.   Interludio
8.   Non sempre a tutti
9.   Interludio
10. Dal ciel discese
11. Interludio
12. Al zucchero
13. Interludio
14. Giunto è già
15. Chiunche nasce

Eerste uitvoering door het vocaal ensemble Tiramisu o.l.v. Niels Kuijers in de Pelgrimvaderskerk te Rotterdam Delfshaven op 20-04-2013

Uitgave: Intrada, Heerenveen
Tijdsduur: ca. 25 min.
Zie ook toelichting

______________________________________________________________________________________

Six folksongs of love (2014) voor 4-st. gemengd koor a cappella

1. As I went out one May morning (England,Somerset)
2. Se Amor mai da vu se vede (Italy, Venice)
3. Daar was een sneeuwwit vogeltje (Belgium, Flanders)
4. Nique nac no muse (France, Normandie)
5. Es taget vor dem Walde (Germany, 16th century)
6. Lo mal de l’amor (Spain, Catalonia)

Uitgave: Intrada, Heerenveen
Tijdsduur: ca. 14 min.
Zie ook toelichting

______________________________________________________________________________________

Four alternative madrigals (2016) voor 5- en 4-st. gemengd koor a cappella

1. What is our life
2. Though Amaryllis dance
3. O that the learned poets
4. Strike it up, Tabor

Uitgave: Intrada, Heerenveen
Tijdsduur: ca. 11 min.
Zie ook toelichting

______________________________________________________________________________________

Four Spirituals (2018) voor 4-st. gemengd koor a cappella

1. Go down, Moses
2. O freedom
3. Sometimes I feel
4. Michael, row the boat ashore

Opgedragen aan de Utrechtse Studenten Cantorij o.l.v. Fokko Oldenhuis

Uitgave: Intrada, Heerenveen
Tijdsduur: ca. 7 min.
Zie ook toelichting

______________________________________________________________________________________