Eight European Folksongs for mixed choir and orchestra

Home | Eight European Folksongs for mixed choir and orchestra

Eight European Folksongs for mixed choir and orchestra (2004)   uitgave Intrada, Heerenveen

Europa, het kleinste werelddeel van de Oude Wereld, is het dichtstbevolkte werelddeel met meer dan 700 miljoen inwoners, verdeeld over zo’n vijftig souvereine staten. In tegenstelling tot de Nieuwe Wereld zijn de inwoners van dit werelddeel niet met elkaar verbonden door één gemeenschappelijke voertaal. Ook in een ander opzicht is het culturele erfgoed van Europa zeer verschillend per land. Zo zijn er door eeuwenlange mondelinge overlevering talrijke muziektradities bewaard, die onderling zeer verschillende karakteristieken vertonen, overeenkomend met de verschillen in volksaard. Zolang dit eigene van taal en muziektraditie niet wordt opgeofferd aan de globaliserende tendensen van het tijdperk waarin we leven, kunnen we de charme ervan herkennen en waarderen als overeenkomnend met de identiteit van de verschillende Europese volken.

De liederen die het uitgangspunt vormen van deze partituur voor koor en symfonieorkest zijn traditionele volksliederen die in acht Europese landen uit de volksmond werden opgetekend. De eerste zes liederen hebben als onderwerp de liefde tussen man en vrouw. Dan volgt een lied waarin het volk de toenmalige machthebber ter verantwoording roept. De cyclus wordt afgerond met een karakteristiek danslied. Elk lied is genoteerd in de traditionele vorm waarin het werd overgeleverd en in de taal waarin het oorspronkelijk werd gezongen. Bij elk lied zijn versregels in het Engels toegevoegd die de strekking van de oorspronkelijke tekst weergeven en tevens gebruikt kunnen worden om als alternatieve tekst gezongen te worden. De liederen zijn geplaatst in een volgorde, die zorgt voor voldoende afwisseling. Indien gewenst kan nog meer afwisseling verkregen worden door bepaalde liederen te laten uitvoeren door solostemmen, bv. de nummers IV en VII.

De aanleiding tot het componeren van deze muziek was een zeer toevallige omstandigheid. In het begin van de jaren ’80 van de vorige eeuw was ik werkzaam aan de lerarenopleiding van het Gronings Conservatorium. Ik kreeg er te maken met een nieuwe lichting van 26 eerstejaars studenten die met elkaar een uitgebalanceerd kamerorkest konden formeren. Voor die groep bewerkte ik 12 Europese volksliederen die we bij een feestelijke gelegenheid voor het eerst lieten horen. Jaren later kwam ik er toe 6 van de 12 liederen opnieuw te instrumenteren voor symfonieorkest en er 2 nieuwe bewerkingen aan toe te voegen. Onder de titel Eight European Folksongs werd deze partituur door verschillende orkesten uitgevoerd, o.m. in 1994 door het Roemeens Philharmonisch Orkest o.l.v. Remus Georgescu tijdens een tournee door Europa, in 2015 door het Veenkoloniaal Symfonie Orkest o.l.v. Lubertus Leutscher.