Dies irae voor Latijns Amerika

Home | Dies irae voor Latijns Amerika

Dies irae voor Latijns Amerika (1981)   uitgave Donemus, Amsterdam

Het gedicht Dies irae uit de bundel Cântico do Homem (1951) van de Portugese dichter Miguel Torga (1907-1995) verwijst met zijn titel naar de bekende sequens uit de dodenmis. In deze sequens beschrijft de Middeleeuwse dichter Thomas van Celano de dag des oordeels als het uur van de waarheid. In Dies irae voor Latijns Amerika wordt de Latijnse tekst als een rituele formule voortdurend herhaald. Hiertegen steekt het wanhopig gedicht van Miguel Torga – gezongen in de Nederlandse vertaling van Bertus Dijk – schrijnend af: hoop op het oordeel van een onafhankelijke rechter tegenover angst voor de ongenaakbare schim van de machthebber. Het 8-stemmig gemengd koor wordt begeleid door twee acoustische gitaren, versterkt door contactmicrofoons.