Arte poética op tekst van Jorge Luis Borges

Home | Arte poética op tekst van Jorge Luis Borges

‘Panta rhei’, alles stroomt, zei de Griekse filosoof Heraclitus. Al stroomt er voortdurend nieuw water door de rivier, toch blijft die rivier dezelfde. De dood lijkt net zoals de slaap die stroom te onderbreken. Maar het sterven van de een wordt gevolgd door de geboorte van de ander, zoals op elke avondstond weer een nieuwe dageraad volgt. Denkend over poëzie eindigt de dichter zijn overweging dan ook met ‘Kunst is de eindeloze stroom, voorbijgaand en blijvend, spiegel van eenzelfde veranderlijke Heraclitus.’

Bij de muzikale verklanking van deze gedachte kwam het gebruik van een constant modulerende beweging in de pianobegeleiding bij me op. Waar de dichter in de tweede en vierde strofe aandacht vraagt voor de schijnbare onderbreking van de stroom door de slaap en de dood, verwijlt de pianobegeleiding enige tijd in een paar zwevende klankkleuren, om vervolgens weer op te gaan in de doorgaande stroom.