Folkmusic forViolin Trio

Home | Folkmusic forViolin Trio

Folkmusic for Violin Trio (2013)  Uitgave: De Haske Publications, Heerenveen 2023

Net zoals bij mijn Folkmusic for Violin Duo uitgaven bleek de muzikale rijkdom van het uitgangsmateriaal een onuitputtelijke bron van inspiratie. Ook hier prikkelden de speeltechnische mogelijkheden, samenhangend met de eigen aard van het instrument, me meer dan eens tot het vinden van onverwachte oplossingen.

De 24 gekozen liederen komen uit allerlei landen. In de bijlage staan de bronnen vermeld waaruit ik heb geput.

Ook in deze reeks heb ik getracht bij het bepalen van de volgorde van de stukken rekening te houden met een zekere opklimming in moeilijkheidsgraad. Van de muzikanten wordt niet steeds dezelfde speeltechnische vaardigheid gevraagd en op hun leesvaardigheid en hun bedrevenheid in het samenspel wordt in verschillende mate een beroep gedaan. Die keren dat het uitgangsmateriaal zich beweegt in een modale toonruimte, kunnen de minder vertrouwde harmonische wendigen die daaruit voortkomen als een extra moeilijkheid worden ervaren. Bij de opsplitsing van de 24 trio’s in twee bundels was de moeilijkheidsgraad het belangrijkste criterium.

De Folkmusic for Violin Trio is opgedragen aan Anneke Volbeda en haar leerlingen van de Doesburg Vioolschool te Drachten.