24 Violin Trios

Home | 24 Violin Trios

24 Violin Trios (2013) niet uitgegeven

Al werkend aan mijn 24 Violin Duos kreeg ik de smaak te pakken. De muzikale rijkdom van het uitgangsmateriaal bleek ook bij het componeren van de volgende 24 Violin Trios een onuitputtelijke bron van inspiratie. Verder prikkelden de speeltechnische mogelijkheden samenhangend met de eigen aard van het instrument me meer dan eens tot het vinden van onverwachte oplossingen.

Ook in deze reeks heb ik getracht bij het bepalen van de volgorde van de stukken rekening te houden met een zekere opklimming in moeilijkheidsgraad. Van de muzikanten wordt niet steeds dezelfde speeltechnische vaardigheid gevraagd en op hun leesvaardigheid en hun bedrevenheid in het samenspel wordt in verschillende mate een beroep gedaan. Acht van de vierentwintig door traditie overgeleverde melodieën bewegen zich in een modale toonruimte. Dat modale melodieën bij een zetting voor meerdere partijen vaak aanleiding geven tot minder vertrouwde samenklanken en harmonische wendingen kan als extra moeilijkheid worden ervaren.

Wie de trios wil uitvoeren met een meer sonore onderstem kan deze partij op altviool uitvoeren.

De 24 Violin Trios zijn opgedragen aan Anneke Volbeda en haar leerlingen van de Doesburg Vioolschool te Drachten.