Folkmusic for Violin Duo

Home | Folkmusic for Violin Duo

Folkmusic for Violin Duo (2013)  Uitgave: De Haske Publications, Heerenveen 2023

Het lijkt nogal een waagstuk volksmuziek als uitgangspunt te nemen voor een reeks duo’s voor twee violen. Immers Béla Bartók verrijkte de vioolliteratuur negentig jaar geleden al met zijn ongeëvenaarde 44 Duos, gebaseerd op voornamelijk Hongaarse volksmuziek. Hoewel de vergelijking met dit grote voorbeeld onontkoombaar lijkt, heb ik het toch aangedurfd op mijn manier te spelen met melodieën uit diverse  mondeling overgeleverde tradities.

De 24 liederen in deze collectie zijn afkomstig uit allerlei landen over de hele wereld. In de bijlage staan de bronnen vermeld waaruit ik heb geput. Naar het voorbeeld van Bartók heb ik getracht bij het bepalen van de volgorde van de stukken rekening te houden met een zekere opklimming in moeilijkheidsgraad. Bij de opsplitsing van de 24 duo’s over twee banden was dit het belangrijkste criterium.

De duo’s zijn bedoeld als lesmateriaal voor de viooldocent. Wanneer de twee partijen van een bepaald duo duidelijke verschillen in moeilijkheidsgraad vertonen, kan de docent natuurlijk de moeilijkere partij voor zijn/haar rekening nemen. Ook dan wordt een belangrijk doel van de muziekeducatie nagestreefd, namelijk de leerling gelegenheid bieden plezier te beleven in het musiceren met anderen.

Folkmusic for Violin Duo is opgedragen aan Anneke Volbeda en haar leerlingen van de Doesburg Vioolschool te Drachten.