24 Violin Duos

Home | 24 Violin Duos

24 Violin Duos (2013) niet uitgegeven

Het lijkt een vermetel waagstuk volksmuziek als uitgangspunt te nemen voor een reeks duo’s voor twee violen. Immers Béla Bartók verrijkte de vioolliteratuur tachtig jaar geleden al met zijn ongeëvenaarde 44 Duos, gebaseerd op voornamelijk Hongaarse volksmuziek. Hoewel een vergelijking met dit grote voorbeeld onontkoombaar lijkt, heb ik het toch gewaagd op mijn manier te spelen met melodieën uit mondeling overgeleverde tradities.

De gekozen volksliederen komen uit verschillende Europese en Amerikaanse landen. Naar het voorbeeld van Bartók heb ik getracht bij het bepalen van de volgorde van de stukken rekening te houden met een zekere opklimming in moeilijkheidsgraad. Ook op dit punt komt een belangrijk verschil met Bartóks 44 Duos naar voren. Zijn laatste Heft met 8 duo’s zijn duidelijk gedacht als voordrachtsstukken voor gevorderde violisten. Mijn 24 Violin Duos zijn uitsluitend bedoeld als lesmateriaal in handen van de viooldocent.

Wanneer de twee partijen van een bepaald duo duidelijke verschillen in moeilijkheidsgraad vertonen, is het natuurlijk niet verboden dat de docent de moeilijkere partij voor zijn/haar rekening neemt. Ook in dit geval wordt een belangrijk doel van de muziekeducatie nagestreefd, nl. de leerling gelegenheid bieden plezier te beleven in het musiceren met anderen.

De bundel is opgedragen aan Anneke Volbeda en haar leerlingen van de Doesburg Vioolschool te Drachten.