Folkmusic for Violin Duo

Home | Folkmusic for Violin Duo

Folkmusic for Violin Duo (2013) niet uitgegeven

Het lijkt een vermetel waagstuk volksmuziek als uitgangspunt te nemen voor een reeks duo’s voor twee violen. Immers Béla Bartók verrijkte de vioolliteratuur tachtig jaar geleden al met zijn ongeëvenaarde 44 Duos, gebaseerd op voornamelijk Hongaarse volksmuziek. Hoewel een vergelijking met dit grote voorbeeld onontkoombaar lijkt, heb ik het toch gewaagd op mijn manier te spelen met melodieën uit mondeling overgeleverde tradities.

De 24 gekozen volksliederen komen uit allerlei landen. Naar het voorbeeld van Bartók heb ik getracht bij het bepalen van de volgorde van de stukken rekening te houden met een zekere opklimming in moeilijkheidsgraad. Bij de opsplitsing van de 24 duo’s over twee banden was dit het belangrijkste criterium.

De duo’s zijn bedoeld als lesmateriaal voor de viooldocent. Wanneer de twee partijen van een bepaald duo duidelijke verschillen in moeilijkheidsgraad vertonen, is het natuurlijk niet verboden dat de docent de moeilijkere partij voor zijn/haar rekening neemt. Ook in dit geval wordt een belangrijk doel van de muziekeducatie nagestreefd, nl. de leerling gelegenheid bieden plezier te beleven in het musiceren met anderen.

Folkmusic for Violin Duo is opgedragen aan Anneke Volbeda en haar leerlingen van de Doesburg Vioolschool te Drachten.