24 Volksliederen voor middenstem en piano, Band I

Home | 24 Volksliederen voor middenstem en piano, Band I

24 Volksliederen voor middenstem en piano  niet uitgegeven

In de loop der jaren heb ik een paar honderd volksliederen uit allerlei landen bewerkt voor diverse bezettingen. Inspirerende voorbeelden van componisten als Brahms, Bartók en Stravinsky laten overtuigend zien, dat in traditionele volksmuziek gave melodieën worden aangetroffen die uitstekend gebruikt kunnen worden als thema voor een compositie of als uitgangspunt voor een bewerking.
Als gevolg van de mondialisering wordt streekgebonden volksmuziek vandaag de dag nog slechts in geïsoleerde uithoeken van de wereld aangetroffen. De onstuitbare invloed van de massamedia is zo groot, dat het eigene in stijl en zeggingskracht gemakkelijk wordt prijsgegeven om te kunnen voldoen aan wat trendmatig als norm wordt gehanteerd.

De 24 voor middenstem en piano geselecteerde liederen zijn gegroepeerd naar zes landen/streken van herkomst: 4 Italiaanse, 5 van de Hebriden, 4 Spaanse, 4 Poolse, 3 Braziliaanse, 4 Britse. Stylistische verwantschap en muzikaal en tekstinhoudelijk contrast zorgen voor voldoende afwisseling binnen een groep, zodat zes liederencycli ontstaan. Gelet op de inhoud van de liedteksten kunnen de liederen zowel door een man als door een vrouw worden gezongen. De zettingen van de vijf volksliederen van de Hebriden werden oorspronkelijk voor harp gedacht maar kunnen ook aan de piano worden uitgevoerd.